Stena Line seminar | VisitNordjylland

Stena Line seminar

Stena Line seminar om vækst og arbejdspladser i nordjysk turisme         

Stena Line havde den 22. maj inviteret til seminar i Byrådssalen i Frederikshavn for at sætte fokus på turismen som vækstskaber i Nordjylland. Stena Lines Route Director for de danske ruter, Tony Michaelsen kom med nogle interessante bud på, hvordan vi skal redefinere det at rejse og samtidigt nytænke steder, der kan være interessante for turisten eller ”de midlertidige lokale”, som er et nyt begreb for det at være på besøg eller at være turist.

Et konkret bud for nordjysk turisme i forhold til de overordnede tanker om at transformere turismen kom Lars Enevold Pedersen fra VisitNordjylland med. Nordjysk turisme skal fremadrettet satse både på klassiske volumenprodukter og samtidigt forfine og tilgængeliggøre de mange små og måske anderledes oplevelser i Nordjylland, som bliver efterspurgt af morgendagens turist. Nordjysk turisme skal tilgængeliggøre både volumenprodukterne og de mange små oplevelser via online medier og online salgsplatforme, hvor gæsten kan finde både inspiration og købe adgang til oplevelsen.

Tony Michaelsen fra Stena Line præsenterede også en række spændende og meget konkrete vækstinitiativer, som Stena Line vil søsætte de kommende år. Det handler om investeringer i Stena Lines skibe, øget markedsføring og produktforbedringer, der alle har det formål at øge antallet af passagerer på Stena Lines ruter til Jylland.

Hvis nordjysk turisme skal have sin andel af det øgede antal svenske passagerer, der fremover går i land i Frederikshavn, så bliver nordjysk turisme også nødt til i fællesskab at styrke indsatsen både med produktudvikling og markedsføring rettet mod svenskerne. VisitNordjylland vil i de kommende måneder i et tæt samarbejde med nordjyske turismeaktører, Stena Line og VisitDenmark afsøge mulighederne for en styrket indsats i Sverige i de kommende år.

Del denne side