VisitNordjylland

Shelter Jenle

Toilet: Ja

Vand: Ja

Antal sovepladser: 12

Pladsen ligger et stykke inde skoven. Jenle Plantage udgør sammen med naboplantagen Søttrup et cirka 200 hektar stort rekreativt område. Begge plantager er resultatet af intensive bestræbelser på ved plant - ning at bekæmpe den udbredte sandflugt på de åbne himmerlandske hedeområder. Nåletræerne er stadig dominerende, men i begge skove er der i de senere år plantet mere løvskov og lavet åbne slettearealer som permanente lysninger i skoven. På naturbasen findes afmærkede ruter til både dag- og natoplevel - ser. Til ruterne er der udarbejdet forskellige aktivitetsark, der tager udgangspunkt i leg og læring for alle generationer.

Jenle Plantage passes af Naturstyrelsen Himmerland, mens naboplantagen Søttrup i dag ejes af Sparekassen Himmerland.

 

Se meget mere om naturen ved Jenle og Søttrup Plantager og seværdigheder her