VisitNordjylland

Sæby Havn

Charmerende fiskeri- og lystbådehavn med fiskehandler og spisesteder. Her findes både det gamle redningshus og en moderne redningsstation.

Havnen består af lystbådehavn og fiskerihavn. I lystbådehavnen er der 194 faste pladser (100 løse) med dybder fra 1,8 - 3,4 m. Dybest ved yderenden af molerne.

Om sommeren benyttes den søndre kaj i inder- havnen også til gæstesejlere, hvilket giver de ekstra 100 pladser.

Det yderste bassin ved skidtfiskekranen er i denne periode forbeholdt fiskeriet. Der kan dog fortøjes kortvarigt for bunkring og påfyldning af vand.

Modtagefaciliteter for: forurenet lænsevand, spildolie og tømning af toilettank.

Benzin kan købes 800 m fra havnen, og gas kan købes flere steder i byen.
Mobilkran kan rekvireres fra NH-Løft og Redningsringen.
Studsgaard sejl henter og bringer sejl til reparation.