Rubjerg Knude

Foto: Lønstrup Turistbureau
Attraktioner
Bygningsværker og bymiljøer
Adresse

Fyrvejen 30

9480 Løkken

Kontakt

Tæt ved Lønstrup ligger den imponerende vandreklit Rubjerg Knude. Den højeste del af Rubjerg Knude er knap 100 meter over havet. Den øverste del af knuden består af et ca. 40 meter tykt lag flyvesand, som fortsat vokser. Vandreklitten er skabt ved, at vinden river sandkorn løs af klinten og fører dem op over kanten, hvor de aflejres. Rubjerg Knude er samtidig den mest dramatiske del af Lønstrup Klint, her har naturen skabt et sceneri, der kun kan opleves her. Havet gnaver sig langsomt, men ubønhørligt, ind i kysten fra vest og hvert år forsvinder der flere meter.

Rubjerg Knude Fyr:

Da Rubjerg Knude Fyr stod færdigt i 1900, havde man valgt at placere det, det højeste sted, 200 meter, inde i landet. Men gradvist har viden og havet nedbrudt klinten, så fyret, i dag, kun er få meter fra kanten. Fyret var oprindeligt 23 meter højt, og lyset i fyret kunne ses på op til 42 km. afstand.

Rubjerg Knude Fyr var fra starten bemandet med tre mænd og deres familier. En fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser. Vagtstuen, der lå i tårnet, skulle hver nat være bemandet, hvorfor man arbejdede på skift. Der skulle holdes øje med gastilførslen, linseapparatets urværk skulle trækkes op hver tredje time, og hvis det satte ind med tåge, skulle motorerne i maskinhuset startes og passes. Tågesignalets urværk skulle trækkes op, og der skulle holdes udkig efter skibe, som kunne være kommet i havsnød. Endelig skulle de fugle, der var fløjet mod linsehuset indsamles til Zoologisk Museum.


Kun få år efter fyret stod færdigt, opstod der problemer med sandet. Ikke nok med at fyrpasserens køkkenhave sandede til, klitten oven på kystskrænten voksede i højden, så skibene på havet dårligt kunne se fyrets lys, og da slet ikke høre tågehornet! I starten forsøgte man at holde sandflugten i ave ved hjælp af marehalm, men dette resulterede blot i, at klitten voksede yderligere. Naturen var for stærk. Gennem en årrække blev der hvert år kørt store mængder fygesand væk foran fyret, men i 1968 opgav man kampen mod naturen, og driften af fyret blev opgivet.

Strandfogedgården:

I 1980 åbnede Vendsyssel Historiske Museum et Sandflugtsmuseum i fyret og i fyrbygningerne. Her blev museumsgæsterne ganske tydeligt konfronteret med fyrets, og de omkringliggende boligers, historie, idet fyrbygningerne, gradvist, blev opslugt af sandet. I 1992 gav man op, og lod klitten opsluge de tidligere fyrbygninger. Af denne grund måtte museet også lukke igen. Dog kun for at genopstå i den gamle Strandfogedgård, hvor man kan lære mere om sandflugt og området omkring Rubjerg Knude. Museet ligger ca. 3 km. fra Rubjerg Knude Fyr.

Rubjerg Knude Fyr i dag – helt op i fyrtårnet:

I 2016 gennemførte Realdania og Naturstyrelsen et projekt, der skulle skabe ny og bedre adgang til enestående natur. Dette projekt kom, blandt andre, Rubjerg Knude Fyr til gode. For at give publikum mulighed for at opleve den drabelige natur, set fra oven, er der bygget en ny trappe indvendigt i tårnet, som gør det muligt at komme helt op i fyrtårnet!
Samtidig opsatte man en særlig lysprisme – et kalejdoskop, der skaber fantastiske oplevelser inde i tårnet. Lysprismen kaster et dansende lyshav inde i tårnet, i modsætning til tidligere, hvor fyret kastede sit lys ud over havet.

I november 2018 kom fyret på finansloven 2019. I denne forbindelse afsatte man 5 millioner til at flytte fyret 60-80 meter ind i landet. Ved at foretage sådan en flytning forventer man, at fyret er sikret de næste 20-40 år.

Fyret har åbent døgnet rundt, og der er gratis adgang.

I løbet af året findes der forskellige guidede ture på Rubjerg Knude og i området omkring. Se begivenhedskalenderen for at finde de aktuelle ture. I Toppen af Danmark findes en række andre store og seværdige naturoplevelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

Fyrvejen 30

9480 Løkken

Facilities

Arkitektonisk interessant

Fyrtårn

Parkeringsplads for busser

Johanneskors

Relaterede produkter

Opdateret af:
Lønstrup Turistbureau