VisitNordjylland

Øsløs Kirke

Landsbykirke

Kor og skib er romanske, mens tårnet er fra o. 1500. Vinduerne på skibets sydside menes at være fra reformationstiden. Korets østmur er omsat, så der ikke længere er spor af et vindue. Nordvinduet i koret er oprindeligt, mens de to små vinduer i skibets nordside er nyere med genanvendelse af romanske kvadre. Det sengotiske tårn har forneden spidsbuede blændinger. Klokken hænger i det høje glamhul på tårnets nordside. Dør i korets østmur. Stenhuggermærke. Et lignende stenhuggermærke findes i Tømmerby kirke. Klokken er fra 1679. Den bærer indskriften: »Accurante N. Steenstrupio hoc æs fusum est (På N. Steestrups foranledning er dette malm blevet støbt). Alle ting til Guds ære. Anno MDCLXXIX Rudolph Melchior me fecit (Rudolf Melchior gjorde mig år 1679).« Kirken blev selvejende 1. juli 1915. Triumfbuen er velbevaret med sokkelsten og forskelligt profilerede kragsten, der løber rundt om begge hjørner. Der er fundet spor af kalkmalerier fra 1400-tallet, som dog blev overkalket i 1916. Bænkene er fra 1877-78. De erstattede nogle bænke fra 1648. Alterbordet består af en kvadermuret pille med monolitbordplade med skråkantprofil. I bordpladen findes en helgengrav. Det svarer til alterbordet i Vesløs kirke. Altertavlen er opsat i 1923. Billedet er udført af Troels Trier. Motivet er Jesus som 12-årig i templet. Troels Trier har også udført et alterbillede i Thorsted Frimenighedskirke. Alterstagerne bærer indkriften: »Disse tvende Lysse Stager hafver Niells Svendsøn i Bysgaard for aeret oc giffven tiil Øssløs Kiercke Anno 1660.« 

Døbefonten er typisk for Thy med den karakteristiske firkantede fod med de fire skarpe hjørneblade og foroven en rundstav. Kummen, der er firkløverformet, har en krans af bægerblade forneden. Typen tilhører en meget stor gruppe på hen ved 100 døbefonte fra det nordligste Thy langs vestkysten til Kongeåen. Firkløverformede fonte findes udover Øsløs dog kun i Nors,Skjoldborg, Harring og Hassing kirker. (Se: M. Mackeprang: Danmarks middlalderlige døbefonte, s. 156ff.) Se dog også Sennels kirke for links til en bredere gruppe af firkløverfonte. Dåbsfad og kande er af nyere dato. Prædikestolen er fra 1600-1610. Den har oprindelig haft en midterkarnap, men er siden ændret en del. Motiverne forestiller en række dyder. Til hvert motiv er der i feltet nedenfor et skriftsted:: Tro (bog og krucifix), Håb (anker og fugl), Kærlighed (børn), Retfærdighed (sværd og vægt) Klogskab (slange) (dette billede mangler) – Mådehold (kande). På prædikestolens øverste bånd står: »Anno 1707 haver Sogne Præsten Herr Mickel Wogelius med sin Hustru Magdalene Steenstrup ladet denne predikestol staffere til Guds ære.« De to figurer stammer fra en gotisk altertavle. Der findes også en predella, der opbevares i Nationalmuseet. Nådefaderen forestiller Gudfader med Kristus, der er mærket af korsfæstelsen. Spydstikket ses, og han bærer tornekrone. Figurgruppen hænger på skibets nordvæg. Billedet, der er malet af C.A.F. Neve, Thisted, i 1846-47, hænger nu i våbenhuset. Kirkeskibet er skænket til kirken i 1909 af skræddermester I.C. Guldhammer og gårdejer Peder Olesen. Det vides ikke, hvem der har udført det.

(Vakant), Sognepræst (kbf)

Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, Sognepræst

 
 
Kragholmvej 8
7742 Vesløs

97 99 30 45