Nykøbing By

Nykøbing nævnes første gang i 1299. Byen fik købstadsrettigheder i middelalderen og blomstrede på grundlag af øens gode landbrugsjord, fjordens rige fiskeri og skibsfart. I 1600 tallet var der nedgangstid med krige, epidemier og bybrande. Den nuværende bebyggelse er overvejende fra de sidste 200 år. Nykøbing er øens hovedstad og huser ca. 9.000 indbyggere.

I de små gader i havnekvarteret har arkæologer fundet de ældste spor af byen fra 1200 tallet. Kvarteret er domineret af små huse som er nogle af byens ældste og var tidligere boliger for arbejdere, håndværkere og fiskere. 

På vejen gennem Nykøbing vil man se flere interessante skulpturer udført af bl.a. Erik Heide, der også har sat Aksel Sandemose og dennes berømte jantelov i relief udenfor forfatterens fødehjem, Færkenstræde 12. 

Ørodde, der beskytter Nykøbings bugt mod øst, er grønt område med plantage og lystanlæg, byens badestrand - Østerstrand, vandrerhjem samt sportsanlæg. Plantagen blev anlagt først i 1800-tallet som en offentlig park med legeplads og er stadig et yndet udflugtsmål. 

Sct. Clemens Kirke er opført i 1890-91 på tomten af byens middelalderlige kirke. Den rummer bl.a. bevaret inventar fra den gamle kirke. Altertavlen er malet af August Jerndorff med morsingboere som modeller. 

Byen er kendt som en god handelsby med mange specialbutikker og spændende spisesteder.