Mariager Fjord


Mariager Fjord udmunder i Kattegat i Himmerlands sydligste del. Her snor den sig i et fladt landskab mellem diger, mark og skov, mens den inderste del af fjorden omgives af idylliske enebær- og lyngbakker, skrænter, skove og små fiskerlejer. 

Yderst i fjorden – på sydsiden – ligger godset Overgårds inddæmmede marker, omgivet af diger. De afløses af egentlige strandenge i Ajstrup Bugt, som sammen med skoven i Ajstrup Krat er et fredet område med en uforstyrret og mangfoldig artsrigdom.

Fra Ajstrup Bugt kan man – længst mod vest – skimte Havnø Gods med mole og mølle. Molen var engang havn for færgeoverfart på det, der dengang var det smalleste sted på fjorden. I dag krydser man fjorden via broen i Hadsund. Strækningen hertil er præget af store vandflader, men da der er ringe dybde, sker vandudskiftningen ad den flodlignende naturlige sejlrende, som fører forbi Hadsund ind til den dybe inderfjord. Her løber fjorden i et stort bådformet bassin, som når dybder på 30 meter. Ændringen ses også på det omgivende landskab. Bakker rejser sig nu helt op til 100 meters højde.

Den varierede natur består af store skovområder på sydsiden, hvor de gamle træer ofte har rødderne helt nede i vandkanten. På fjordens nordside dominerer enebær og afgræssede bakker den storslåede natur. Gennem slugter tilfører åer og søer fjorden op til 160 milliarder liter ferskvand om året.

Landskaberne betyder, at Mariager Fjord er kendetegnet ved, at den inderste del er meget dyb – op til 30 meter – mens de yderste områder af fjorden er meget lavvandede. Det betyder, at vandskiftet i fjorden er meget lille, og at næringsstofferne bliver i fjorden. Det iltfrie bundvand og det sorte dynd er ildelugtende, men er også en fast del af naturen i Mariager Fjord. Der foregår således vigtige kemiske processer i dette specielle miljø – og i Mariager Fjord kan man derfor studere forhold, som man ellers skal til f.eks. Sortehavet for at finde. 

Men forholdene giver også udfordringer for fjorden. Den 25. august 1997 blev Mariager Fjord erklæret død. En varm og stille sommer betød, at iltforbruget blev forøget drastisk. Organismerne i dybet døde af iltmangel – og senere døde muslinger og fisk. Der skyllede massevis af døde fisk op på bredden, og der hang en stank af svovl og død over fjorden.

Hver sommer får beboerne omkring Mariager Fjord de skræmmende billeder fra 1997 på nethinden. For fjorden lider altid i varmen, hvilket skyldes, at de dybe dele af Mariager Fjord næsten er permanent uden ilt. Dette er uafhængigt af påvirkninger udefra, men er udelukkende på grund af fjordens særlige udformning.

Mariager Fjord vil derfor komme til at opleve iltsvind igen – det kan ikke undgås. Vi kan dog hjælpe fjorden med at klare udfordringerne på den bedst mulige måde – blandt andet ved at mindske udledningen af næringssalte, hvor landbrug og dambrug står for en stor del af den nuværende udledning.

Noget, der heldigvis er fokus på – til gavn for både fjorden og lystfiskerne. Derfor er der al mulig grund til fortsat at nyde det enestående og afvekslende landskab, fjordens historie og ikke mindst fiskene i Danmarks smukkeste fjord…  

 

Vil du vide meget mere om lystfiskeri og gode fiskepladser SE HER!