Juelstrup Sø

Turen rundt om Juelstrup Sø er en 3,8 km lang afmærket rute. Tag en skøn tur rundt om søen og du kan holde en pause på de placerede bænke langs stien, hvor du kan nyde udsigten over Juelstrup Sø. Der er også mulighed for at kombinere turen rundt om søen med en længere løbetur på stiforbindelserne i Støvring by.

Nær Juelstrup Sø kan du besøge hundeskoven, ”Himmelhunden”. Regler for færdsel i hundeskoven fremgår af skilt ved indgangen.

Læs mere i folderen her