VisitNordjylland

Hurup Kirke

Bykirke i Hurup.

Hurup kirke er bygget i 1100 årene, men er ved om- og tilbygninger ændret meget siden da. Oprindelig var kirken uden tårn og sideskibe. I kirken lægger man bl.a. mærke til altertavlen, opdelt i fire billeder, som Sven Havsteen-Mikkelsen har stået for. Altertavlen blev indsat i 1981; det gamle alterbillede fra omkring 1850 ses nu på væggen i orgelrummet.

Kirkens romanske døbefont er sikkert lige så gammel som kirken selv.

Interessant er også runestenen på kirkegården uden for våbenhuset. Runestenen dukkede op, da man gennembrød diget for at skaffe plads til et nyt kapel. Indskriften kan (måske) tydes sådan: ”Thormod, en velbyrdig ”dreng”, rejste dette minde efter N.N. sin fader (eller broder).