Gjøl Bjerg

Foto: VisitJammerbugten
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Bjergets Vej

9440 Aabybro

Kontakt

E-mail:visit@jammerbugt.dk

Telefon:72578970

Gjøl Bjerg er en moræneaflejring bestående af sand, grus og sten.

Under Bjerget ligger skrivekridtet så højt, at man kan se det, de steder, hvor Bjerget er fjernet, idet en stor del af bjerget er bortgravet og benyttet til dæmingen mellem Gjøl og den anden morænebakke, Øland, vest for Gjøl.

Plantevæksten er præget af, at planterne skal kunne leve under næringsfattige og tørre forhold. Af planter kan nævnes: Liden klokke (blåklokke), bakkenellike, håret høgeurt,bakketimian, vild gulerod, engelsk græs, harekløver, knopurt, havtorn, brombær,gyvel, hunderose og røllike.

Gjøl Berg ligger 17 meter over havets overflade og giver derfor en fantastisk udsigt over Ulvedybet og Nibe bredding. 

Dæmningen adskiller de lavtliggende områder omkring vejlen, Ulvedybet, fra Gjøl Bredning i Limfjorden. Både Ulvedybet og Gjøl Bredning er vigtige fuglebeskyttelsesområder for vandfugle.

Adresse

Bjergets Vej

9440 Aabybro

Åbningstider

01 Jan 19 / 31 Dec 19

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Relaterede produkter

Opdateret af:
VisitJammerbugten