Egebæk Kilde

Egebæk Kilde springer ud af kridtbakken vest for Hvolbjerg. Den giver 70 til 80 liter vand i sekundet. Der har tidligere ligget en vandmølle ved kilden, som blev opstemmet til en mølledam. Ved hjælp af en turbine forsynede møllen både Gravlev og Oplev med strøm i en periode fra begyndelsen af 1900-tallet.

Siden blev Egebæk Dambrug anlagt. I 1997 blev dambruget nedlagt efter at være blevet opkøbt af Naturstyrelsen. Kildebækken blev genskabt med et slynget forløb og dammene jævnet. I forbindelse med genslyngning  af Lindenborg Å, fik bækken i 2009 forlænget sit løb til åen.

I Egebæk kildebæk findes en sund og naturlig ørredbestand. De mange små ørreder giver føde til isfuglen, der ofte ses langs kilden.

GPS-koordinater:

DMS 56°50'21.3 N 9°48'53.5 E

DD 56.839250 9.814861