Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

De nyrestaurerede bygninger ved Hanstholm Fyr fungerer som mødested mellem kunst og natur.

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm - mødestedet mellem kunst og natur.

Fremtidens Hanstholm Fyr arbejder med kunst, natur og mennesker. Fyret er mødestedet for fagfolk og lokale kræfter, der sammen udforsker og formidler forholdet mellem natur, kunst og menneske, som det udfolder sig i nutiden, og har udfoldet sig i historien. "Naturen i kunsten og kunsten i naturen" er udgangspunktet for den aktivitet, refleksion, fordybelse og formidling, der er fyrets helt specielle DNA.

Hanstholm Fyr ligger som en markør og vartegn for Danmarks Nordvestligste punkt. Det bygningsfredede fyrkompleks er totalrenoveret udvendigt i 2015, og den indvendige istandsættelse er nu tilendebragt.

Fyret ligger ved den nordlige afgrænsning til Nationalpark Thy og Hanstholm Vildtreservat med udsyn over store uberørte klitheder og Vesterhavet.

Her lå den stærkeste fæstning på den tyske Atlantvold under 2. verdenskrig, og her besøger mere end 50.000 personer fæstningens dokumentationscenter, og de tilbageværende bunkers hvert år. Det lille bysamfund Hansted undergik igen en stor omvæltning i 1960'erne, hvor staten byggede Hanstholm Havn, og en ny by skød op omkring det, der idag er Danmarks største fiskerihavn.

Udover adgangen til selve fyrtårnet med udsigten over hav, havn, by og Vildtreservat er fyret stedet for udstilling, workshops, arrangementer, refugium, artists in residence osv. Som basis benyttelse er der indgået aftaler om lokal musikskolevirksomhed, turistkontor i sommerperioden og en trædesten, en nordlig indgangsport til Nationalpark Thy. En vigtig samarbejdspartner er fyrets støtteforening, som fortsat skal drive aktiviteter på området.

Det store fyrkompleks med redningshus, skibningshus og den frodige have ud til skrænten mod Danmarks sidste og største vildmark, rummer mange flere muligheder, og visionen er, at Hanstholm Fyr indenfor en kort årrække vil være samlingspunkt for en international smeltedige, der vil præge området lokalt, regionalt og nationalt.