Dyr i nationalpark Thy
Oplev unikke

Nationalpark Thy

Dådyr i Nationalpark Thy

Danmarks første nationalpark

Tag på opdagelse og kom helt tæt på Nordjyllands unikke natur. I Nationalpark Thy er der tid til at opleve vidderne, få sand mellem tæerne og få en masse naturrige oplevelser.

Seværdigheder i Nationalpark Thy

Stenbjerg Landingsplads

Tidligere landingsplads for kystfiskere

Lodbjerg Fyr i Nationalpark Thy

Midt i Danmarks største vildmark ligger Lodbjerg Fyr

Isbjerg

Det højeste punkt i Hanstholm Vildtreservat, og dermed også det højeste punkt i Nationalpark Thy.

Lodbjerg Hede, Klitplantage og vandreklit i Nationalpark Thy

Hede og klitplantage ved Lodbjerg Fyr.

Agger Strand i Nationalpark Thy

En bred sandstrand ved vestkysten i Thy.

Lyngby Strand i Nationalpark Thy

Strand ved fiskerlejet Lyngby.

Hanstholm Vildtreservat i Nationalpark Thy

Hanstholm Vildtreservat er den nordlige del af Nationalpark Thy.

Se alt

Den vestlige del af Thy er formet af århundreders sandflugt og rummer i dag store nationale og internationale naturområder i form af kyst, klitter, klitheder, søer og klitplantager. Hertil kommer et spændende og værdifuldt samspil mellem kulturhistorie og natur, som er en bærende del af ideen om en nationalpark i Thy. Nationalpark Thy strækker sig fra fyret i Hanstholm i nord til Agger Tange i syd og bliver mod øst afgrænset af landbrugslandet. I området møder arktiske og sydeuropæiske naturtyper hinanden. Klithederne er af europæisk betydning og har mange dværgbuske, men relativt lidt lyng.

 

Naturen kalder i Danmarks sidste vildmark

Foto: Mette Johnsen

I Vestthy og omkring Hanstholm findes nogle af Danmarks reneste søer. Der er både kalkrige og kalkfattige søer, og vandplanterne og insektlivet i dem er usædvanligt i forhold til resten af landet. På de stejle kalkskrænter omkring de tidligere øer i stenaldertidens hav, som f.eks. ved Hanstholm, findes en tørbundsflora af urter. I de brakke og salte vådområder ved Agger og Harboør Tanger findes mange plantearter. Der er ganske få fugle i området - til gengæld kan man være heldig at se adskellige sjældne fuglearter i Nationalpark Thy.

Oplev Nationalparken

Vandreture

Cykelture

Fisketur

Overnat

Se alt