Seværdigheder i Nationalpark Thy

Der er mange bud på forskellige oplevelser i Nationalpark Thy. Du kan finde fyrtårne, flotte vandreture, skønne badestrande, men også Trolden Ask fra Ashøj.

Trolden Ask fra Ashøj

Trolden er er dog ikke bare sådan at finde, Ask har nemlig gemt sig på hemmeligt sted på højen med en sten i den ene hånd og en pind i den anden. Hvis du skal finde ham, kan du gå på skattejagt og lede efter spor i skoven.

Projektet med troldene hedder “Rejsen til den store troldefolkefest” og de er verdenskendte. Du kan støde på trolde i Chicago, Colorado og Puerto Rico. Troldene er produceret af trægenbrugsmaterialer. Kunstneren bag er Thomas Dambo, der til daglig bor i København. Sammen med frivillige har han forvandlet affald og genanvendelige materialer til sjove over hele verden med fokus på at at inspirere folk til at overveje, hvilket affald der kan genanvendes.

Trolden Ask er en af ti trolde som er blevet opstillet forskellige steder i Danmark. Vi vil godt udfordre dig til at finde dem alle sammen. 

Ask fra AShøj
Ask fra AShøj
Ask fra AShøj

I Vestthy og omkring Hanstholm findes nogle af Danmarks reneste søer. Der er både kalkrige og kalkfattige søer, og vandplanterne og insektlivet i dem er usædvanligt i forhold til resten af landet. På de stejle kalkskrænter omkring de tidligere øer i stenaldertidens hav, som f.eks. ved Hanstholm, findes en tørbundsflora af urter. I de brakke og salte vådområder ved Agger og Harboør Tanger findes mange plantearter. Der er ganske få fugle i området - til gengæld kan man være heldig at se adskillige sjældne fuglearter i Nationalpark Thy.

Naturområder
Udsigt over Bulbjerg
Udsigtspunkter i Nordjylland
Pikkerbakken
Vandreture i Nordjylland
Par ude at vandre på Mors
Sommerferie i Nordjylland
Løkken strand med børn i vandkanten