site logo
Mand der lystfisker i limfjorden
Limfjord

Lystfiskeri i Limfjorden

Limfjorden er et af de bedste havørred-områder i Danmark. Så enkelt er det! Limfjorden er jo faktisk et helt hav, som virker uoverskueligt at fiske i. Men sådan er det ikke længere. Du kan nu får en helt unik guide til fiskeri efter havørred i Limfjorden, samt en masse praktisk information

Hvad kan du fange i Limfjorden?

Der findes næppe et havområde i Danmark med så mange og gode opgangsåer for havørreden. I Limfjordens åer findes formentlig adskillige oprindelige naturlige havørredstammer. Flere steder i foreninger og kommunerne gøres der store bestræbelser på at avle på de naturlige, vilde havørredstammer i vandløbene. Limfjorden er helt unik i sammenligning med andre fjorde i Danmark, da Limfjordens vandløb producerer over 500.000 havørreder hvert eneste år – men potentialet er meget større, faktisk dobbelt så stort!

Havørred fisk liggende i limfjorden

Fiskeri i limfjorden

Limfjordens vidtstrakte ålegræsområder er vigtige gydepladser for hornfisk, som i tusindtallige stimer invaderer næsten hele fjorden i maj og juni. I den vestlige og østlige del af fjorden samt i strømfyldte sunde, f.eks. ved Oddesund- og Aggersundbroen kan der fanges fladfisk. I Limfjordens udmundingsområder i Kattegat og Vesterhavet er der en rig fiskebestand med Torsk, fladfisk, Hornfisk, Havbars, Multe, Makrel og naturligvis Havørred. Sild og Brisling er almindelig i fjorden. Specielt i sundene omkring Mors kan man opleve underholdende sildefiskeri fra mole og havn.

Læs mere om miljøarbejdet i Limfjordens vandløb og se hvad du kan gøre for at hjælpe havørrederne i Limfjordens vandløb på www.havorredlimfjorden.dk

Fisketegn og –kort

Fisker du i saltvand kræves det kun, at du har købt et statsligt fisketegn. Fisker du i åer og søer skal du de fleste steder også købe et fiskekort.

Alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt statsligt fisketegn for at kunne fiske i danske fiskevande. Børn under 18 og pensionister må fiske uden det statslige fisketegn. Den eneste undtagelse for køb af nationalt fisketegn er de såkaldte Put & Take-søer. 
Du skal have købt fisketegnet, før du begynder at fiske, og tegnet skal være gyldigt i den periode, hvor du fisker. Fiskerikontrollen tager indimellem stikprøver, og er dit fisketegn ikke er i orden, får du en bøde. Pengene som staten får ind på salget af fisketegnet bruges alle på udsætninger og forskning indenfor moderne fiskepleje. Fisketegn kan du købe her www.fisketegn.dk 

Tilgår du siden fra din telefon, kan du også få overblik over, om du befinder dig i eller uden for et fredningsbælte. Det sker ved at vise din position på et kort med fredningsbælter. Dette kræver at der er GPS i din telefon.

Ud over det statslige fisketegn, skal du de fleste vandløb også have et dagkort for at fiske. Dagkort kan købes på www.danskfiskekort.dk samt lokalt hos kiosker, campingpladser og turistbureauer. Et dagkort koster typisk kr. 60-150 og et ugekort kr. 125- 350 www.danskfiskekort.dk.

Fredningsbælter, mindstemål og fredningstider

Et lille vandløb

I danske vandløb er der for nogle fiskearter indført totalfredning, og for mange fiskearter gælder der mindstemål og fredningstider.