Gå til indhold
Fiskeri ved Mariagerfjord

Lystfiskeri i Limfjorden

Foto: Dicht am Fisch

Limfjorden er et af de bedste havørred-områder i Danmark. Så enkelt er det! Limfjorden er faktisk et helt hav af muligheder, som kan virke uoverskueligt at fiske i. Du kan få en helt unik guide til fiskeri i Limfjorden, samt en masse praktisk information.

Hvad kan du fange i Limfjorden?

Der findes næppe et fiskeområde i Danmark med så mange og gode opgangsåer for havørreden, som der er i Limfjorden. Flere steder i foreninger og kommunerne bruges der mange kræfter i de store bestræbelser på at avle på de naturlige og vilde havørredstammer. Limfjorden er helt unik i sammenligning med andre fjorde i Danmark. Limfjordens vandløb producerer over 500.000 havørreder hvert eneste år, potentialet er dog meget større end det, man anslår det til at være dobbelt så stort!

Fanget fisk

Fiskepladser i fjordene

Foto: Dicht am Fisch

Fiskeri i Limfjorden

Limfjordens vidtstrakte ålegræsområder er vigtige gydepladser for hornfisk, som i store stimer næsten invaderer hele fjorden i maj og juni måned. I den vestlige og østlige del af fjorden samt i de strømfyldte sunde, f.eks. ved Oddesund- og Aggersundbroen kan du fange fladfisk. I Limfjordens udmundingsområder i Kattegat og Vesterhavet er der mulighed for at fange Torsk, fladfisk, Hornfisk, Havbars, Multe, Makrel og naturligvis Havørred. Sild og Brisling er ganske almindelige i fjorden. Specielt i vandet omkring Mors kan du opleve det store sildefiskeri fra mole og havn.

Læs mere om miljøarbejdet i Limfjordens vandløb og se hvad du kan gøre for at hjælpe havørrederne i Limfjordens vandløb på www.havorredlimfjorden.dk

Fisketegn og –kort

Fisker du i saltvand kræves det kun, at du har købt et statsligt fisketegn. Fisker du i åer og søer skal du de fleste steder også købe et fiskekort.

Alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt statsligt fisketegn for at kunne fiske i danske fiskevande. Børn under 18 og pensionister må fiske uden det statslige fisketegn. Den eneste undtagelse for køb af nationalt fisketegn er de såkaldte Put & Take-søer

Du skal have købt fisketegnet, før du begynder at fiske, og tegnet skal være gyldigt i den periode, hvor du fisker. Fiskerikontrollen tager indimellem stikprøver, og er dit fisketegn ikke i orden, får du en bøde. Pengene som staten får ind på salget af fisketegnet bruges alle på udsætninger og forskning indenfor moderne fiskepleje. Fisketegn kan du købe her www.fisketegn.dk 

Tilgår du siden fra din telefon, kan du også få overblik over, om du befinder dig i eller uden for et fredningsbælte. Det sker ved at vise din position på et kort med fredningsbælter. Dette kræver at der er GPS i din telefon.

Ud over det statslige fisketegn, skal du de fleste vandløb også have et dagkort for at fiske. Dagkort kan købes på www.danskfiskekort.dk samt lokalt hos kiosker, campingpladser og turistbureauer. Et dagkort koster typisk kr. 60-150 og et ugekort kr. 125- 350 www.danskfiskekort.dk.

Fredningsbælter, mindstemål og fredningstider

Vandløb i Rebild Bakker
Dennis Piilgard

I danske vandløb er der for nogle fiskearter indført totalfredning, og for mange fiskearter gælder der mindstemål og fredningstider. 

Oplevelser i Nordjylland

Pikkerbakken
Udsigtspunkter i Nordjylland
Feriehus ved Skallerup Klit
Overnatning
Telt under stjernehimmel i Nationalpark Thy
Overnatning i det fri
North Shore Surf Løkken familie
Aktiv ferie i naturen

Del dine øjeblikke:

VisitNordjylland © 2022
Danish