Elg i Lille Vildmose

Lille Vildmosecentret

Foto: twodanesontour.com

Lille Vildmosecentret ligger midt i Lille Vildmose, som er et sandt paradis for naturelskere og historisk interesserede - Nordvesteuropas største lavlandshøjmose med elge, kronhjorte, kongeørne og andre dyr i den vilde natur.

Lille Vildmose er Danmarks største fredede landområde på godt 76 km2. På trods af navnet er Lille Vildmose faktisk Nordvesteuropas største højmose med en unikke naturområder og græsningsskove.

I 2015 blev der skrevet Danmarkshistorie, da en håndfuld svenske elgkalve flyttede ind i Lille Vildmose. Elgene trives i sit nye, store område og i starten af 2017 fik elgene selskab af yderligere 5 elge (en tyr og 4 kvier). De prægtige dyr følges tæt og i foråret 2017 viste elgene virkelig hvor godt de havde fundet sig til rette. Bestanden blev nemlig, på naturlig vis forøget med et par elgkalve, der allerede er ved at være store nu. Sammen med elge blev der yderligere udsat op til 40 krondyr. I Lille Vildmose kan du også opleve kongeørne, havørne, traner, vildsvin, kronhjorte og andre store dyr i vild natur.

Midt i Lille Vildmose ligger Lille Vildmosecentret, som er et levende formidlingscenter, der giver indblik i mosens natur- og kulturværdier. Lille Vildmosecentret er det naturlige udgangspunkt for et besøg i mosen og tilbyder en vifte af familievenlige oplevelser. I kan opleve det nye oplevelsesrum om Nordens Kæmper – elge og krondyr, naturfilm i biografen, flyve i ørne-simulatoren, fodringer af vildsvin, naturlegeplads, udstillinger, kigge på planter og dyr i naturværkstedet, guidede ture i Lille Vildmose i sommerhalvåret, shelterplads og bålsted eller prøve tørvetoget. 

Tag med ud og kør en tur på smalsporsbanen med mosens gamle tørvetog. Her kan du opleve stemningen fra tidligere tiders tørvegravning og høre om de igangværende naturprojekter. Fra Lille Vildmosecentret kan du gå eller køre med Tørvetoget og komme ned til kanten af Birkesø, hvor der i 2016 etableres en udsigtspavillon. Herfra kan du nyde udsigten over søen og det rige fugleliv.

Lille Vildmosecentret og de omkringliggende besøgssteder bygger på idéen om, at besøgende kan se hvorledes området gennem flere tusinde år har ændret karakter og blevet til det, det er i dag – nemlig Nordvesteuropas største lavlandshøjmose.

Besøg Lille Vildmosecentret

Udviklingsforløbet er blandt andet illustreret gennem en lang række plancher og hertil kommer så muligheden for film, gennem kameraer, de interaktive udstillinger og i ørnesimulatoren, her kan du få trukket indtrykkene af den mangfoldighed området indeholder helt tæt på. I naturværkstedet hos Lille Vildmose kan du også se på både planter og dyr. 

Ude i området suppleres Lille Vildmosecentrets oplevelser af en lang række besøgssteder som fugletårnene ved Høstemark Skov, udkigstårnet ved brunstpladsen lige nord for Øster Hurupudkigstårnene ved Tofte og Lille Sø, Portlandmosen, sphagnumindvinding langs med Ny Høstemarksvej, fiskeriudstilling ved Stejlgabet, Mulbjergene, ”Det gamle værksted” på Remisen. Der tilbydes også guidede ture - både for private og foreninger, så du er sikker på at få det hele med.

Høstemarktårnet

Høstemarktårnet står i kanten af en rest af den oprindelige højmose. Her går kronvildt og æder af plantevæksten. På den måde bliver uønsket tilvækst a...

Tofte Sø Tårnet

Gennem en tunnel under landevejen ved p-pladsen til den offentlige strand kommer man til Tofte Sø Tårnet. Fra tårnet har du udsigt til   enebærstykk...

Stejlgabet

Stejlgabet er et gammelt fiskerleje. Nu til dags færdes her blot fritidsfiskere, men det er ikke så ikke mange år siden, at der var stor aktivitet her...

Mulbjerge

Ved byen Dokkedal finder du den smukke moræneryg, Mulbjerge, som er karakteriseret ved sin smukke udsigt over Kattegat mod øst og Lille Vildmose mod v...