Den tilsandede kirke i Skagen

Den Tilsandede Kirke

Foto: KN Photography

I klitterne vest for Skagen by finder du tårnet af den gamle sognekirke, bedre kendt som Den Tilsandede Kirke. 

Sct. Laurentius kirke

Den middelalderlige Sct. Laurentius kirke, er i dag kendt som ’Den tilsandede kirke’. I fire hundrede år samlede den menigheden, indtil sandflugten lagde sig hen over kirkevej og kirkegård og forfaldet satte ind, så man i 1795 så sig nødsaget til at ophøre gudstjenester, og kirken blev lukket. Sct. Laurentius var en prægtig kirke med et imponerende inventar, hvoraf nu kun alterets to svære malmlysestager er tilbage. De står på den ’ny’ kirkes, Skagen kirkes alter. Men under jordoverfladen gemmer sig endnu rester af kirkens fundamenter og gulv, samt en døbefont, der ikke - som det øvrige inventar blev fjernet og solgt.

Et fredede kirketårn

Den Tilsandede Kirke er endnu et minde om sandflugtens ødelæggende kraft, idet kirketårnet i dag står helt efterladt ude i klitterne. Kirkens oprindelige navn er Sct. Laurentii kirke, som fra slutningen af 1300-tallet til 1795 var Skagens sognekirke. Da det blev sværere for de tro kirkegængere at grave sig frem til kirken ved gudstjenester begyndte kampen mod sandet, indtil kirken, efter ordre fra Kong Christian den 7., blev nedlagt. Kirkeskibet blev revet ned, og i dag ses kun det fredede kirketårn, som skyder op af sandet.