Fiskeri i Limfjorden - Mange gode fiskepladser i Nordjylland | VisitNordjylland

Lystfiskeri i Limfjorden

Limfjorden er et af de bedste havørred-områder i Danmark. Så enkelt er det! Limfjorden er jo faktisk et helt hav, som virker uoverskueligt at fiske i. Men sådan er det ikke længere. Du kan nu får en helt unik guide til fiskeri efter havørred i Limfjorden, samt en masse praktisk information om fiskeriet i Limfjorden.

Hvad kan du fange i Limfjorden?

Der findes næppe et havområde i Danmark med så mange og gode opgangsåer for havørreden. I Limfjordens åer findes formentlig adskillige oprindelige naturlige havørredstammer. Flere steder i foreninger og kommunerne gøres der store bestræbelser på at avle på de naturlige, vilde havørredstammer i vandløbene. Limfjorden er helt unik i sammenligning med andre fjorden i Danmark, da Limfjordens vandløb producerer over 500.000 havørreder hver eneste år – men potentialet er meget større, faktisk dobbelt så stort!

Limfjordens vidtstrakte ålegræsområder er vigtige gydepladser for hornfisk, som i tusindtallige stimer invaderer næsten hele fjorden i maj og juni. I den vestlige og østlige del af fjorden samt i strømfyldte sunde, f.eks. ved Oddesund- og Aggersundbroen kan der fanges fladfisk. I Limfjordens udmundingsområder i Kattegat og Vesterhavet er der en rig fiskebestand med Torsk, fladfisk, Hornfisk, Havbars, Multe, Makrel og naturligvis Havørred. Sild og Brisling er almindelig i fjorden. Specielt i sundene omkring Mors kan man opleve underholdende sildefiskeri fra mole og havn.

Læs mere om miljøarbejdet i Limfjordens vandløb og se hvad du kan gøre for at hjælpe havørrederne i Limfjordens vandløb på www.havorredlimfjorden.dk

Fisketegn og –kort

Fisker du i saltvand kræves det kun, at du har købt et statsligt fisketegn. Fisker du i åer og søer skal du de fleste steder også købe et fiskekort.

Alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt statsligt fisketegn for at kunne fiske i danske fiskevande. Børn under 18 og pensionister må fiske uden det statslige fisketegn. Den eneste undtagelse for køb af nationalt fisketegn er de såkaldte Put & Take-søer.
Du skal have købt fisketegnet, før du begynder at fiske, og tegnet skal være gyldigt i den periode, hvor du fisker. Fiskerikontrollen tager indimellem stikprøver, og er dit fisketegn ikke er i orden, får du en bøde. Pengene som staten får ind på salget af fisketegnet bruges alle på udsætninger og forskning indenfor moderne fiskepleje.

Fisketegn kan du købe her www.fisketegn.dk eller på mobilen, m.fisketegn.dk 

Ud over det statslige fisketegn, skal du de fleste vandløb også have et dagkort for at fiske. Dagkort kan købes på www.danskfiskekort.dk samt lokalt hos kiosker, campingpladser og turistbureauer. Et dagkort koster typisk kr. 60-150 og et ugekort kr. 125- 350.

www.danskfiskekort.dk

Med den nye mobile løsning m.fisketegn.dk kan du som lystfisker købe fisketegn på mobilen og få overblik over, om du befinder dig i eller uden for et fredningsbælte. Det sidste sker ved at vise din position på et kort med fredningsbælter. Dette kræver at der er GPS i den pågældende telefon.

Fredningsbælter, mindstemål og fredningstider

I danske vandløb er der for nogle fiskearter indført totalfredning, og for mange fiskearter gælder der mindstemål og fredningstider. 

Læs mere om mindstemål og fredningstider her.

Stor fangst

Del denne side

Lystfiskeri i Nordjylland

En fiskeferie i Nordjylland byder på stort set alle typer af fiskeri. Her er hav, fjorde, åer, søer. Her er alle danske fiskearter er inden for rækkevidde – kun en snøres vej borte.

Den nordjyske natur

Den nordjyske natur byder på helt specielle oplevelser. Oplev det bakkede istidslandskab, de unikke lyngområder, Nationalpark Thy, vildmoserne, Vesterhavet eller de store nordjyske skove.

Fisk i Limfjorden:

  • Havørred
  • Hornfisk
  • Ål
  • Fladfisk
  • Torsk
  • Havbars
  • Multe
  • Makrel 
  • Sild 
  • Brisling

Ferie året rundt i Nordjylland

Der sker altid noget i Nordjylland, så mangler I inspiration så tag en pause og gå på opdagelse.

Populære destinationer i Nordjylland!

Fra det nordligste til det sydligste punkt af Nordjylland består af 10 områder: Toppen af Danmark, Jammerbugten, Læsø, Brønderslev, Thy, Mors, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord.