Gæsterne bruger mobile enheder når de søger information om Nordjylland | VisitNordjylland

Gæsterne bruger mobile enheder når de søger information om Nordjylland

63% af alle besøgende på VisitNordjyllands hjemmeside brugte i 2016 en mobiltelefon eller en tablet. At gæsten samtidigt har flere formål med besøget på hjemmesiden stiller større og større krav til VisitNordjyllands online kommunikation.   

At mobilen, bliver det vigtigste device for informationssøgning på nettet, er ingen nyhed, denne tendens har været forudsagt i mange sammenhænge i en årrække. Men det er en nyhed, at der på Visitnordjyllands hjemmeside i 2016 var lige så mange brugere, der brugte mobilen til at søge ferieinformation og lade sig inspirere til den kommende ferie, som der var brugere på den traditionelle desktop. Hvis tablets tælles med, så er der i dag flere, som bruger mobile devices end desktop. Cirka 63% af brugerne på VisitNordjyllands hjemmeside bruger mobile devices, og de sidste 37% fortrækker fortsat desktop. Kigger vi tilbage til år 2010 var der 98,6%, der brugte en desktop og 1,4% på mobilen. Tablets var så vidt vides ikke opfundet i 2010!

 Overblik over, hvilke mobile enheder, som bliver brugt mest.

Ny hjemmeside platform fra VisitDenmark giver nye muligheder og stiller større krav

Der er altså sket en forholdsvis hurtig udvikling, der har meget stor betydning for, hvordan vi i VisitNordjylland skal præsentere informationer om Nordjylland som feriedestination til online brugerne. VisitNordjylland har siden 2007 været en del af VisitDenmarks hjemmeside platform, hvor vi har delt teknik, layout og navigationsdesign på tværs af en lang række danske turismefremmeorganisationer. I disse uger introduceres en videreudvikling af VisitDenmarks hjemmeside platform, så der ud over responsive designs til mobile enheder også vil være muligt at skabe et mobilsite, som er uafhængigt af det traditionelle site til desktop. Dette giver nye muligheder, men stiller også øget krav til vores online kommunikation.

Design ift. Informationsbehov og device er vigtige parametre for målrettet kommunikation

Vi skal i endnu højere grad tænke i en situations- og behovsbestemt kommunikation til vores brugere, og derfor arbejder vi i VisitNordjylland med en model, hvor vi opdeler i hjemmesidebrugerne i forhold til, om de besøger vores hjemmeside via mobil devices eller via desktop, og samtidigt sondrer vi i mellem brugere, som er i en inspirationsfase og dermed søger en type information og brugere, der allerede har valgt Nordjylland som deres feriedestination og i højere grad søger en anden type information i form af åbningstider mv. I nedenstående er de besøgende på VisitNordjyllands hjemmeside brudt op ift. brugernes informationsbehov og hvilket device, de benytter. 

Antal brugere på visitnordjylland.dk opdelt i forhold til informationsbehov og device

 

Mobile devices

Desktop

I alt

Inspiration

729.000

448.000

1.177.000

Fakta

279.000

147.000

426.000

I alt

1.008.000

595.000

1.603.000

 

VisitNordjyllands skal satse på inspiration og mobile devices

Matrixen bygger på nogle antagelser, som bør forfines bl.a. i forhold til at øge kendskabet til brugernes informationsbehov. Men tendenserne er alligevel tydelige. Vi skal i VisitNordjylland prioritere, at vores online kommunikation til nordjyske feriegæster først og fremmest handler om at inspirere gæsterne til at holde ferie i Nordjylland, og at kommunikationen allerede nu og i endnu højere grad fremover vil ske via mobile devices. Og så arbejder vi også med en segmentering i forhold til målgrupper og segmentering.

Del denne side

Nordjyske overnatningstal

Se den seneste statistik over overnatningerne i Nordjylland. Statistikken opdateres månedligt på baggrund af opgørelser fra Danmarks Statistik.

Om VisitNordjylland

Bliv klogere på VisitNordjylland som organisation og samarbejdspartner. Læs om vores kerneydelser og hvad vi kan gøre for din virksomhed.

Kontakt os

Find vores adresse, mail, telefonnummer m.m. ved at klikke her.