Årsopgørelse: Overnatningstal 2017 | VisitNordjylland

Årsopgørelse: Overnatningstal 2017

Væksten i de nordjyske overnatninger er bremset og 2017 ender i nul

Med december måneds opgørelse fra Danmarks Statistik er de foreløbige overnatningstal for 2017 i hus (ekskl. feriehusovernatninger). Det samlede billede viser et nulresultat på -0,2% i forhold til 2016, svarer til et lille fald på 8.500 overnatninger. 

Det er de nordjyske hoteller, der med en samlet stigning på næste 49.000 overnatninger oplever den største fremgang, men også de nordjyske lystbådehavnene går frem med 2.500 overnatninger. Derimod oplever camping, feriecentre og vandrerhjem alle tilbagegang. Værst er det gået for camping, der med -2,1% færre overnatninger svarende til -42.000 overnatninger, oplever den største tilbagegang. Også vandrerhjem og feriecentre oplever tilbagegang på hhv. -9,8% og -0,4% svarende til -13.010 og -3.929 færre overnatninger i 2017.

Ikke overraskende er væksten størst i Region Midtjylland (3,0%) som i 2017 var europæisk kulturhovedstad, men også Region Hovedstaden går frem med 2,2%. De samlede overnatningerne på landsplan lander på et plus på 1,6% (ekskl. feriehus).

Opbremsningen i væksten skyldes tilbagegang på de internationale markeder (Norge, Tyskland, Sverige og Storbritannien) med undtagelse af Holland, som går frem med 23,3% svarende til 13.800 overnatninger. Det danske marked ender i status quo (+600 overnatninger)

På kommuneniveau går Vesthimmerland Kommune pænt frem med 7,1% svarende til næsten 25.000 overnatninger. Den største procentvise fremgang er imidlertid at finde i Brønderslev kommune, der i 2017 havde 16,6% flere overnatninger.

Offentliggørelsen af feriehustallene for 2017 viser på landsplan, en rekord stor fremgang, men i hvilket omfang den samlede vækst i de nationale feriehusovernatninger afspejles i de nordjyske overnatninger, står imidlertid først klart, når Danmarks Statistik offentliggør de regionale og kommunale feriehustal ultimo marts/primo april 2018.

Se de nordjyske overnatninger her

Del denne side