Gå til indhold

Projekt: Kystbyer i vækst – En nytænkning af dansk kystferie

Foto: Mette Johnsen

I perioden 2012 til 2014 gennemførte VisitNordjylland, i samarbejde med en række centrale aktører inden for dansk turisme, projektet ”Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer”, hvor fokus var at skabe bedre vækstbetingelser for turismen i kystområderne.

Formålet var at relancere den klassiske badeferie, således den blev et attraktivt produkt, der fremover kunne tiltrække både nationale og internationale besøgende.

Beskrivelse af projektet:

Kystturismen i Danmark har stolte traditioner, men de seneste år er den blevet udfordret af både eksterne faktorer, såsom øget konkurrence, globalisering og økonomisk krise, og lokale udfordringer som eksempelvis vigende kvalitet, svækket profil og manglende sammenhængskraft.

Til gengæld rummer kystturismen en række unikke stedbundne kvaliteter, der ikke kan flyttes eller kopieres, og såfremt der arbejdes målrettet med at højne kvaliteten, styrke sammenhængen og relancere fortællingen om den klassiske badeferie, så er der mulighed for udvikling af kystferieturismen.

I projektet skal der arbejdes med henholdsvis konceptudvikling, kompetenceudvikling, markedsudvikling og fysisk planlægning. Der skal arbejdes i lokale netværk, hvor både turismeerhverv, kommune, lokalområdets beboere og øvrige aktører skal samarbejde om at styrke og udvikle turismeproduktet, skabe et fælles værdisæt og en fælles fortælling, og endelig styrke kystferiebyernes fysiske rum.

Der skal arbejdes inden for fire scenarier, ”Den urbane kystferieby”, "Den klassiske badeby”, ”Den internationale badeby” og ”Den børnevenlige kystferieby”, og gennem en tværgående indsats på markedsudvikling skabes sammenhængskraft mellem kystferiebyerne i hele landet.

Projektet skal skabe vækst hos de deltagende turismevirksomheder, kystferiebyerne og skabe en stærk national fortælling om den danske kyst- og badeferie.

Projektet gennemføres i samarbejde med VisitNordsjælland, Guldborgsund Kommune og VisitKerteminde. I Nordjylland vil projektet være centreret om kystferiebyerne Blokhus, Løkken, Skagen, Hals, Øster Hurup og Klitmøller.

Del dine øjeblikke:

VisitNordjylland © 2022
Danish