Gå til indhold
Pige med krabbe

Fælles Vækst i Nordjylland

Foto: Mette Johnsen

Projektet Fælles Vækst blev i 2018 igangsat af Business Region North samt de største nordjyske turismevirksomheder, og har til formål at styrke turismen i Nordjylland via en markant forøgelse af markedsføringsindsatsen, særligt i udlandet.

Projektet, som opererer på tværs af det private og offentlige erhverv, har fælles front og ejerskab og troen på, at man sammen står stærkere. 

Business Region North Denmark (BRN) og en række af de største nordjyske turismevirksomheder traf i 2018 beslutning om for 2019-2021 at booste en fælles nordjysk markedsføringskampagne og tiltrække nye gæster til de nordjyske destinationer. Initiativet hedder ”Fælles Vækst”. 

VisitNordjylland har frem til begyndelsen af 2020 været fælles nordjysk operatør på fælles nordjysk turismemarkedsføring og initiativet ”Fælles Vækst”. I forbindelse med erhvervsfremmereformen har BRN i 2020 overført operatørrollen til Destination Nordvestkysten, som viderefører initiativet i samarbejde mellem alle nordjyske kommuner og destinationer. Brandet "VisitNordjylland" er beholdt. 

Tur i Dokkedal

Foto:Et nyt Kapitel

Fælles Vækst er et initiativ, der skal bidrage til at øge turismen i Nordjylland, således at regionen inden 2022 oplever en vækst på tværs af brancher.

Dette skal ses i et øget antal overnatninger, højere omsætning og flere arbejdspladser. Formålet med initiativet, er at opnå en markant øgning i budgettet til fælles turismemarkedsføring. Helt konkret står nordjysk turisme sammen om en fælles marketing indsats på op til 43 mio. kr. i 2021. 

Dette offentlige-private partnerskab kom godt fra land i 2019 med markante resultater. I 2019 var væksten i overnatningstallene på 5,6 procent, mens landsgennemsnit lå på 4,1 procentI 2020 ramte Covid-19 turismen, hvor Nordjylland samlet set klarede sig bedre igennem året med et fald på blot -7 procent, hvorimod Danmark generelt set gik tilbage med -21 procent. 

Nordjylland er den landsdel, hvor turisme betyder relativt mest med et samlet turismeforbrug (jf. VisitDenmark) på 17 mia. kr. og 21.000 jobs. 

Del dine øjeblikke:

VisitNordjylland © 2022
Danish