VisitNordjylland
Rubjerg Knude Fyr

Fælles Vækst i Nordjylland

Globalt set er der vækst i turisme – verdensøkonomien havde en vækstrate på 3,2 % i 2018, mens turismen havde en vækstrate på 3,9 %.

I Nordjylland står det ikke så godt til, som vi kunne ønske os, og andre regioner oplever langt større vækst. Med andre ord:

Nordjylland taber markedsandele i et marked med markant vækst, og det er problematisk!

Lille Vildmose i solskin
Lille VIldmose

Fælles Vækst er et initiativ, der skal bidrage til at øge turismen i Nordjylland, således at regionen inden 2022 oplever en vækst på tværs af brancher.

Dette skal ses i et øget antal overnatninger, højere omsætning og flere arbejdspladser. Formålet med initiativet, der er støttet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og en række erhvervsorganisationer, er at opnå en markant øgning i budgettet til fælles turismemarkedsføring. Helt konkret ventes det tidligere budget på 15 millioner kroner årligt at øges til 50 millioner kroner i 2021.

Hvad betyder Fælles Vækst for samarbejdspartnerne?

Blandt de aktører, der allerede bakker op om Fælles Vækst, er der en erkendelse af, at investering i turisme er en god samfunds- og erhvervsmæssig investering, som direkte øger omsætning, skattegrundlag og arbejdspladser. Alle aktører har erkendt og bakker op om, at ”når det regner på præsten, så drypper det på degnen”, og at initiativet skaber vækst både hos turistaktører, men også i høj grad afledt vækst i andre brancher samt i regionen som helhed.

Det er aktører på tre forskellige niveauer, der vil nyde godt af væksten. Færgeselskaber, turistattraktioner, overnatningssteder, detailhandelen og restauranter vil forventeligt opleve direkte vækst af den øgede markedsføringsindsats. Leverandørerne af føde- og drikkevarer til færgeselskaber, detailhandelen, attraktioner og restauranter vil nyde godt af afledt vækst.

De virksomheder og aktører, der nyder godt af, at det går bedre i den nordjyske region er f.eks. banker, ejendomsinvestorer, erhvervsorganisationer, fagforeninger og fonde. Den øgede vækst vil være med til at finansiere udvidelser, se flere arbejdspladser blive skabt, se færre tab på debitorer osv. En investering i turismen er desuden en god samfunds- og erhvervsmæssig investering, som øger den samlede omsætning og antal arbejdspladser over hele regionen, både i byer og i kystnære områder.