Nationalpark Thy | VisitNordjylland
Nationalpark Thy

Nationalpark Thy

Nationalpark Thy, også kaldet "Danmarks sidste vildmark", er præget af store natur- og landskabsværdier. "Danmarks første nationalpark" blev oprettet i 2007 og indviet 22. august 2008.

Nationalpark Thy er kendt for sin fantastiske natur. Her er tid til at opleve vidderne, få sand mellem tæerne og opleve en masse både i naturen og i de mange andre tilbud, som nationalparken også indeholder.

Kronhjorte i Nationalpark Thy

Den vestlige del af Thy er formet af århundreders sandflugt og rummer i dag store nationale og internationale naturområder i form af kyst, klitter, klitheder, søer og klitplantager. Hertil kommer et spændende og værdifuldt samspil mellem kulturhistorie og natur, som er en bærende del af ideen om en nationalpark i Thy.

Nationalpark Thy strækker sig fra fyret i Hanstholm i nord til Agger Tange i syd og bliver mod øst afgrænset af landbrugslandet. I området møder arktiske og sydeuropæiske naturtyper hinanden. Klithederne er af europæisk betydning og har mange dværgbuske, men relativt lidt lyng.

I Vestthy og omkring Hanstholm findes nogle af Danmarks reneste søer. Der er både kalkrige og kalkfattige søer, og vandplanterne og insektlivet i dem er ualmindeligt i forhold til resten af landet.

Vandretur i Nationalpark Thy

På de stejle kalkskrænter omkring de tidligere øer i stenaldertidens hav, som f.eks. ved Hanstholm, findes en tørbundsflora af urter. Og i de brakke og salte vådområder ved Agger og Harboør Tanger findes mange plantearter. Der er kun få fugle i området - til gengæld finder man flere sjældne fuglearter i Nationalpark Thy.

 

Velkommen til Nationalpark Thy!

Del denne side

Vejlerne i Thy

Thy

Naturen i Nordjylland

Den nordjyske natur byder på helt specielle oplevelser. Oplev det bakkede istidslandskab, de unikke lyngområder, Nationalpark Thy, vildmoserne, Vesterhavet eller de store nordjyske skove.